Hình ảnh - Video nổi bật

Báo Lao Động phỏng vấn ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng Giám đốc Egroup về cuộc thi Chinh phục vũ môn

14:56 10/12/2016 4237 0

Ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng Giám đốc Egroup trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về việc phụ huynh lo lắng khi con tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn.