Hình ảnh - Video nổi bật

Hướng dẫn đăng ký tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III

Hướng dẫn đăng ký tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III

Truyền hình Nghệ An đưa tin về Lễ phát động cuộc thi Chinh phục vũ môn lần III

Truyền hình Nghệ An đưa tin về Lễ phát động cuộc thi Chinh phục vũ môn lần III

Tổng kết trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II năm 2016

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II

Báo tuổi trẻ đưa tin về Vòng Chung kết cuộc thi “Chinh Phục vũ môn” toàn quốc

Báo tuổi trẻ đưa tin về Vòng Chung kết cuộc thi “Chinh Phục vũ môn” toàn quốc

Lễ trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ II

Lễ trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ II