Danh sách các thí sinh đạt giải điểm phụ (điểm IQ) cao nhất cấp tỉnh/thành phố

14:42 30/06/2017 5575 0

BTC thông báo Danh sách các thí sinh đạt giải điểm phụ (điểm IQ) cao nhất cấp tỉnh/thành phố

Tải về danh sách các thí sinh đạt giải điểm phụ (điểm IQ) cao nhất cấp tỉnh/thành phố Tại đây