Thông báo về tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Chinh phục vũ môn” lần thứ III, năm học 2016 - 2017

08:21 17/05/2017 2584 0

BTC thông báo về tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Chinh phục vũ môn” lần thứ III, năm học 2016 - 2017 từ ngày 20/5 đến ngày 31/5/2017

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số:  88  - TB/HĐĐTW

 

  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Chinh phục vũ môn” lần thứ III,

năm học 2016 - 2017

------------

 

 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

 

Sau 16 vòng thi, cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 - 2017 đã kết thúc vòng thi cấp trường, Hội đồng Đội Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo một số nội dung triển khai vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc như sau:

1.     Thời gian tổ chức vòng thi cấp tỉnh, thành phố

Vòng thi cấp tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 20/5/2017 đến hết ngày 31/5/2017. Thời gian tham gia thi từ 9h00 đến 21h00 hàng ngày.

Mỗi khối của một trường sẽ có 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất trong 16 tuần được lựa chọn vào vòng thi cấp tỉnh, thành phố. Các thí sinh sẽ được tham gia thi thật 01 lần duy nhất để lấy kết quả trao giải cấp tỉnh, thành phố và xét vào vòng thi cấp toàn quốc.

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng thi cấp tỉnh, thành phố  sẽ được Ban Tổ chức  cập nhật thường xuyên trên website http://cuocthichinhphucvumon.vn/  hoặc http://chinhphucvumon.vn/. Đề nghị các giáo viên phụ trách kiểm tra kỹ thông tin thí sinh tránh trường hợp thí sinh dùng tài khoản sai thông tin dự thi và không được công nhận kết quả.

Cách kiểm tra thông tin thí sinh được thực hiện như sau:  Thí sinh vào website http://cuocthichinhphucvumon.vn/ hoặc http://chinhphucvumon.vn/, mục Tra Cứu -> Danh sách thí sinh -> Chọn vòng thi cấp tỉnh/thành phố -> Chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện và tên trường tương ứng và ấn tìm kiếm.

2. Thời gian tổ chức vòng thi cấp toàn quốc

- Thời gian tổ chức:       Dự kiến vào ngày 09-10/6/2017

- Địa điểm tổ chức:        Thành phố Hà Nội

- Để giúp các thí sinh ôn tập, bổ sung các kiến thức tham gia tốt cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ mở thi thử liên tục để học sinh tham gia luyện tập và thi chinh phục vũ môn. Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố kịp thời nắm bắt thông tin và hướng dẫn thí sinh tham gia ôn luyện.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, điện thoại: 0903.018.679; ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng nhóm Cộng đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, điện thoại: 0967 080 157.

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Chỉ đạo cuộc thi (để b/c);

- Ban Tổ chức cuộc thi (để biết);

- Tập đoàn Egame (để p/h);

- Lưu VP.

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

 

  Nguyễn Phú Trường

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi