Các thí sinh đã thực sự hiểu rõ về 4 sự trợ giúp “thần thánh” trong cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn III?

Cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” lần thứ III, năm học 2016 – 2017 đang diễn ra tuần thi đầu tiên trên phạm vi cả nước. Hàng chục nghìn thí sinh tham gia tranh tài sôi nổi, tuy nhiên không...

Hướng dẫn thi cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III

Hướng dẫn thi cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III