Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ 3

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ 3