Danh sách giải thưởng cá nhân và tập thể cấp toàn quốc cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần thứ II năm học 2015 - 2016

BTC thông báo danh sách các cá nhân và tập thể đạt giải trong cuộc thi CPVM toàn quốc lần thứ II năm học 2015 - 2016.

Mở cửa hệ thống đăng ký cuộc thi CPVM để thí sinh thi thử từ 16/3/2016

Các thần dân khăn quàng đỏ thân mến! Chúng ta lại tiếp tục được đón nhận một tin vui nữa khi BTC cuộc thi CPVM đã quyết định mở cửa trở lại hệ thống đăng ký của cuộc thi từ...