Kết quả tuần 12 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

BTC thông báo Kết quả tuần 12 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

Kết quả tuần 11 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

BTC thông báo Kết quả tuần 11 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

Kết quả tuần 10 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

BTC thông báo Kết quả tuần 10 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

Lịch thi bổ sung cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần thứ III

Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn đã chính thức trở lại vào ngày 13/3/2017, các thi sinh sẽ tiếp tục tham gia tranh tài với lịch thi bổ sung được cập nhật dưới đây.