Lịch thi bổ sung cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần thứ III

Cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn đã chính thức trở lại vào ngày 13/3/2017, các thi sinh sẽ tiếp tục tham gia tranh tài với lịch thi bổ sung được cập nhật dưới đây.

Mẫu giấy xác nhận giải tỷ lệ học sinh tham gia cuộc thi trên 90%

Để động viên và khuyến khích các bạn thí sinh cũng như các nhà trường khi tham gia cuộc thi, bắt đầu từ tuần 9 (28/11/2016) BTC cuộc thi Chinh phục vũ môn bổ sung một số hạng mục giải...

Công văn chỉ đạo triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III

Công văn chỉ đạo triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III

Công văn về việc phối hợp triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc

Công văn về việc phối hợp triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc

Công văn về việc đẩy mạnh cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ I

Công văn về việc đẩy mạnh cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ I