Trực tiếp vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

13:52 19/06/2017 1533 0

Trực tiếp vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Link trực tiếp Vòng Chung kết xếp hạng cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III:

https://www.facebook.com/chinhphucvumon.egame/videos/1792703980756312/