Bảng xếp hạng

TOP THÍ SINH TRONG TUẦNTUẦN 16 (17/04 – 23/04) cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn

Nguyễn Thúy Hà

Thời gian: 03’30

Lớp 3 – Tiểu học Bố Hạ – Bắc Giang

lê tuấn linh

Thời gian: 03’31

Lớp 3 – Tiểu học Phú Nhuận – Thanh Hóa

Phạm Thảo

Thời gian: 03’32

Lớp 3 – Tiểu học Phạm Trấn – Hải Dương

Vũ Hà Anh

Thời gian: 03’32

Lớp 3 – Tiểu học Nam Dương – Bắc Giang

Phạm Vinh Hiển

Thời gian: 03’33

Lớp 3 – Tiểu học Bình Tân – Tp.Hồ Chí Minh