Báo Lao Động phỏng vấn ông Phạm Ngọc Thập – Phó Tổng Giám đốc Egroup về cuộc thi Chinh phục vũ môn

14 Tháng Chín, 2023 (7 tháng ago)

Ông Phạm Ngọc Thập – Phó Tổng Giám đốc Egroup trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về việc phụ huynh lo lắng khi con tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn.

Viết đánh giá