Mẫu giấy xác nhận giải tỷ lệ học sinh tham gia cuộc thi trên 90%

14 Tháng Chín, 2023 (6 tháng ago)

Để động viên và khuyến khích các bạn thí sinh cũng như các nhà trường khi tham gia cuộc thi, bắt đầu từ tuần 9 (28/11/2016) BTC cuộc thi Chinh phục vũ môn bổ sung một số hạng mục giải…

Trang chủ: https://chinhphucvumon.vn/

Viết đánh giá