Ngô Đình Nam

Thông tin về Ngô Đình Nam

  • Họ & Tên: Ngô Đình Nam
  • Năm sinh: 1990
  • Quê quán: Hà Nội
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại Chinh Phục Vũ Môn

  • Anh Định hiện là CEO & Founder của Chinh Phục Vũ Môn.
  • Hiện tại đang đang là người trực tiếp điều hành và cùng với Tuyền sáng tạo ra các bản MOD tại Chinh Phục Vũ Môn.