Trực tiếp Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

14 Tháng Chín, 2023 (10 tháng ago)

Trực tiếp Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Link trực tiếp Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III:

https://www.facebook.com/cuocthi.cpvm/videos/1900531503562532/

Viết đánh giá